Josep Ramon Llobera i Plana

(l'Havana, 1939 — Londres, 4 de desembre de 2010)

Antropòleg.

Estudià economia i filosofia a la Universitat de Barcelona. Resident a Anglaterra des del 1969, hi obtingué un diploma de postgrau en antropologia social (1971), matèria en la qual es doctorà l’any 1978 pel University College de Londres. Fou professor a les universitats de Hull, Sheffield i Londres, en la qual impartí classes de sociologia i antropologia social al Goldsmith College (1980-96), d’on fou nomenat lector (1994) i, després de retirar-se prematurament (1997), lector emèrit de sociologia fins a la jubilació (1996). Fou també professor visitant a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Feu treball de camp al Carib (Barbados) i també a Catalunya.

El seu interès inicial se centrà en la història de les idees antropològiques i l’antropologia i les ciències socials com a disciplina científica, temes sobre els quals publicà, entre d’altres, Hacia una historia de las ciencias sociales (1981), Caminos discordantes (1989), La identidad de la antropología (1996), Antropologia social (1998, versió a l’anglès de l’any 2000), Fonaments antropològics del comportament humà (2001), Manual d’antropologia social (1999) i The Origins of Nazi Ideology. The Social Sciences in the Making of Totalitarian Thought (2003). Els seus estrets vincles amb les universitats catalanes feren d’ell un mestre de part d’una generació d’antropòlegs catalans i un pont entre l’antropologia cultural, reintroduïda a Catalunya per Claudi Esteva, i l’antropologia social anglesa, d’importància cabdal.

Sense abandonar aquests camps d’estudi, des del final de la dècada de 1980 hi afegí progressivament les investigacions sobre el nacionalisme i la identitat a Europa, que sovint exemplificà i aprofundí amb referències al cas català. Sobresurten les obres The God of Modernity. The Development of Nationalism in Western Europe (1994), The Role of Historical Memory in (Ethno) Nation-Building (1996), Recent Theories of Nationalism (1999), De Catalunya a Europa. Fonaments de la identitat nacional (2003) i La teoria del nacionalisme a França (2003). Autor de nombrosos articles, coedità i contribuí en les publicacions The Asiatic Mode of Production (1980), The Anthropology of Pre-Capitalist Societies (1981), Family, Class and Nation in Catalonia (1991) i The Anthropology of Europe (1994). Pertangué al consell editorial de moltes revistes acadèmiques i de nombroses societats científiques i professionals. L’any 2006 publicà la novel·la Reminiscences of a Distant Past.