Josep Royo

(Barcelona, 1945)

Pendó (1976), per Josep Royo

© Fototeca.cat

Tapisser.

Format a l’Escola de Dibuix de Sant Cugat del Vallès i a l’Escola Massana de Barcelona. Després del seu aprenentatge a la fàbrica Aymat de Sant Cugat, treballà a l’Escola Catalana de Tapisseria. Ha col·laborat amb Miró i Tàpies. Fa recerques experimentals amb materials no tèxtils que incorpora a la tapisseria. Els seus Esfilagarsats incorporen jute, sisal, cànem, crinera de cavall, canyes, pals, etc i tenen intenció tridimensional. Ha exposat als Països Catalans, a la resta d’Europa i als EUA. Professor (1970) a l’Escola de Tapisseria de Tarragona, el 1986 guanyà el premi Aranjuez de tapís.