Josep Teixidor

(Barcelona, ? — Barcelona, 1735)

Impressor.

S’inicià en el negoci de la impremta pels volts del 1689, i el 1699 formà una societat per a imprimir i vendre llibres amb el sacerdot de Berga Francesc Canuda i el comerciant de teles barceloní Francesc Pinyana. L’any 1716 obtingué el privilegi de ser impressor reial del Principat, que li atorgava l’exclusiva d’estampar les publicacions oficials de l’Estat en territori català. Amb aquest privilegi, també es feu càrrec de l’edició de la Gazeta de Barcelona, que titulà Noticias de Diferentes Partes Venidas a Barcelona, i que aparegué setmanalment. La impressió fou continuada pel seu fill Josep Teixidor, que el 1750 li retornà el nom original de Gazeta de Barcelona. A la mort de Josep (fill), en la dècada del 1750, la seva esposa Maria Teresa Vendrell heretà privilegi i obrador, que mantingué actiu fins a la seva defunció (1763). A partir d’aquell any, Tomàs Piferrer obtingué la vacant d’impressor reial.