Josep Vigo i Bonada

(Ribes de Freser, Ripollès, 1937)

Botànic.

Catedràtic emèrit de botànica de la facultat de biologia de la Universitat de Barcelona. S'ha dedicat sobretot a l’estudi de la flora i la vegetació dels Pirineus orientals. Ha impulsat un projecte de banc de dades de la flora catalana i ha treballat en la cartografia de la vegetació i dels hàbitats de Catalunya. Coordina a l’IEC el programa «Flora i cartografia de les plantes i la vegetació». Entre els seus treballs figuren Notas sobre la vegetación del valle de Ribas (1968), La vegetació del massís de Penyagolosa (tesi doctoral, 1968), Notes sur les pelouses subalpines des Prépyrénées orientales (1972), Notes sobre la flora dels Pirineus catalans (1974), À propos des forêts de conifères calcicoles des Pyrénées orientales (1974), L’alta muntanya, flora i vegetació, la seva obra més divulgada, (1976 i una reedició revisada 2008) i El poblament vegetal de la Vall de Ribes. Generalitats i catàleg florístic (1983) i Les comunitats vegetals i el paisatge (1996). És coautor, amb el professor Oriol de Bolòs, de la Flora dels Països Catalans, una obra en quatre volums (1984-2001) i també de diversos fulls del Mapa de vegetació de Catalunya.

Membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans des del 1978, n'ha ostentat diferents càrrecs.  Fins el 2004 fou director del Centre de Recerca de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona. Per la seva tasca científica ha estat guardonat amb la medalla d’argent de l'Organitzation for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (OPTIMA), la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1993) i el premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (2010).