Joseph Gulsoy

(Ordu, Turquia, 1925)

Lingüista armeni.

Des del 1949 resideix al Canadà. Doctor en filologia romànica, fou deixeble de Joan Coromines a Chicago. Des del 1958 és professor a la Universitat de Toronto. Ha estudiat i editat el Diccionario valenciano-castellano de Manuel Joaquim Sanelo (1965), ha publicat articles sobre lingüística catalana i castellana, entre els quals La lexicografia valenciana (1959-62), L’evolució de la terminació adjectival -IDUS en català (1981) i Estudis de gramàtica històrica (1993). Cal destacar, a més, la seva col·laboració en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana i en l'Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines. El 1989 fou guardonat amb el premi Ramon Llull de l’IEC i el premi Catalònia. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans des del 1994, fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 1998.