Josuè

(?, ? — ?, ?)

Capitost israelita, successor de Moisès.

Conduí des de la Transjordània els clans provinents d’Egipte (ss XIII-XII aC). De les victòries que li atribuïa la tradició, la més certa històricament és la de Gabaon, celebrada per un càntic que, interpretat al peu de la lletra, donà origen a la creença que Josuè havia fet aturar el Sol.