Juan Franco

(?, segle XV — ?, segle XV)

Frare dominicà castellà.

El 1484 fou nomenat inquisidor de Barcelona per Tomás de Torquemada, juntament amb Guillem Caselles. Trobaren l’oposició del Consell de Cent de Barcelona, que no volia la introducció de la inquisició castellana; després de moltes gestions, Franco fou destituït a mitjan 1486.