Julian Beck

(Nova York, 1925 — Nova York, 1985)

Actor i director teatral nord-americà.

Cofundador, el 1951, del Living Theatre. El seu teatre causà impacte a Europa per la combinació de les teories d’Artaud, de la improvisació del pacifisme, de la utopia anarquista i de la provocació del públic per a la presa de consciència revolucionària. Dels seus nombrosos muntatges es destaquen: Frankenstein (1965), Paradise Now (1968) i Enormous Despair (1972).