Julián Zugazagoitia

(Bilbao, 1893 — Bilbao, 1940)

Polític i periodista basc.

Membre del Partido Socialista Obrero Español, col·laborà en la premsa socialista i fou director d'El Socialista (1932-37). Diputat (1931 i 1936), fou ministre de governació (1937-38) i secretari general del ministeri de defensa (1938). Exiliat a París, fou detingut pels nazis i conduït a Espanya, on fou afusellat. Obres: Pablo Iglesias (1926) i Historia de la guerra de España (1940), reeditada amb el títol de Guerra y vicisitudes de los españoles (1968).