juliol

julio (es), July (en)
m
Cronologia

Setè mes de l’any —amb trenta-un dies— del calendari gregorià i cinquè (dit Quintilis) del còmput romà primitiu.

En honor de Juli Cèsar, que hi havia nascut, Marc Antoni li donà (44 aC) el nom de Julius. Les dites catalanes que fan referència a aquest més al·ludeixen a les collites i als incidents que la calor provoca.