Julius-Robert von Mayer

(Heilbronn, Baden-Württemberg, 25 de novembre de 1814 — Heilbronn, Baden-Württemberg, 20 de març de 1878)

Físic i metge alemany.

Es doctorà a la Universitat de Tübingen. Contribuí a la formació de la termodinàmica, sobretot amb els seus estudis sobre la determinació quantitativa de l'equivalent mecànic de la calor i sobre el principi de conservació de l’energia, que ell intentà d’aplicar als éssers vius i a l’estudi dels fenòmens còsmics.