K.Barry Sharpless

(Filadèlfia, Pennsilvània, 28 d’abril de 1941)

Químic nord-americà.

Es doctorà en química a la Universitat de Standford. És professor de química a l’Institut Scripps de Recerca de La Jolla. En un treball paral·lel al de les hidrogenacions asimètriques de W.S.Knowles i R.Noyori, desenvolupà uns catalitzadors quirals per a reaccions d’oxidació. En la reacció s’utilitza com a catalitzador un compost quiral de titani (IV) que permet l’epoxidació d’alcohols al·lílics amb una estereoselectivitat excel·lent. També ha desenvolupat un procés catalític per a dihidroxilacions asimètriques. Rebé el premi Nobel de química el 2001, juntament amb Knowless i Noyori.