Kingston

Divisió administrativa de Jamaica.

La capital és Kingston.