Kristianstad

Ciutat del län d’Escània, Suècia.

Port al riu Helgeå, és un important nus de comunicacions i té indústries alimentària i del vestit. La ciutat fou fundada el 1614 per ordre de Cristià IV de Dinamarca. Hi destaca l’església de la Trinitat (s. XVII), d’estil renaixentista. Fins el 1997 fou la capital del län de Kristianstad.