Krixna

Kṛiṣṇa

Vuitena encarnació (avatar) de Vixnu.

Les fonts bàsiques del seu culte són el Mahābhārata i el Bhagavad-Gīta. Inicialment representat com un heroi alliberador, la seva figura fou ornada d’un misticisme pastoral amb elements eròtics sublimats i acabà esdevenint, com a salvador universal i enemic de tot mal, real i mític, la deïtat més popular i reverenciada del panteó hindú.