Vixnu

Viṣhṇu (sa)

Divinitat del panteó hindú.

En l’antiga religió vèdica és relacionat amb Indra i té caràcters còsmics i solars. En l’hinduisme clàssic, a partir del Mahābhārata, representa el principi conservador en la Trimurti i constitueix la divinitat suprema vixnuisme, adorada sobretot en els seus dos principals avatara, Rāma i Krixna.