la Font de la Reina

Fuente la Reina (es)

Municipi de l’Alt Millars, a la zona de llengua castellana del País Valencià, a la dreta del riu de la Maimona (límit septentrional del terme), afluent del Millars, accidentat pels contraforts septentrionals de les serres d’Espadà i de l’Espina.

La major part del territori és improductiva (matollar, roures, alzines). L’agricultura és predominantment de secà (255 ha), destinada a cereals i a vinya. El regadiu es limita a 16 ha i aprofita l’aigua de fonts, abundants al terme (fonts de Baños i de Mangraneres). La pèrdua de més del 90% de la població des del 1900, anuncia una eminent despoblació. El poble (44 h agl [2006]; 811 m alt.) és, aturonat, damunt el riu de la Maimona. L’església parroquial (la Mare de Déu dels Àngels) depèn de la de Vilanova de la Reina.