la Gavarra

Barri de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), a Cornellà de Dalt, entre la carretera de Fogars de Tordera i el barri de Sant Ildefons.

Es començà a formar durant el primer terç del s. XX en forma de ciutat jardí. Actualment és totalment ocupat i densificat per la construcció de cases de pisos en els espais lliures.