La Opinión Catalana

Revista publicada per un grup de catalans residents a Cuba.

Es subtitulava “Defensora de los intereses de la colonia catalana de las Antillas. Semanario regional literario y de intereses generales”. Fou editada a l’Havana durant els anys 1898 i 1899, i en sortiren 79 números, amb textos en català i en castellà. Respecte al seu contingut, tenia un apartat de notícies sobre la vida catalana en aquest país i també sobre diferents aspectes de Catalunya. Entre els col·laboradors, cal subratllar els articles de Ferran Puig, J. Conangla i Fontanilles i Sebastià Pla.