laboratori

laboratorio (es), laboratory (en)
m
Química
Farmàcia

laboratori químic modern

© Fototeca.cat

Local disposat per a efectuar investigacions científiques o tècniques, anàlisis químiques, preparats farmacèutics, proves i assaigs industrials, etc.

Bé que sovint amb aquest mot hom entén el laboratori químic i el farmacèutic , cal esmentar també els de fisiologia, d' histologia, de toxicologia, d' electrònica , etc. El treball desenvolupat en els laboratoris es caracteritza, d’una banda, per la precisió de les mesures efectuades, i de l’altra, per l’aplicació del mètode científic a la metodologia del treball. Hom els pot classificar en laboratoris d’assaig , tant de primeres matèries com de producte elaborat, i laboratoris d’investigació , la qual pot ésser pura o aplicada. El progrés extraordinari de l’electrònica ha permès d’augmentar notablement el grau d’automatització dels laboratoris i de perfeccionar llur aparellatge, alhora que ha fet possible el tractament de les dades mitjançant ordinadors.