lagomorfs

simplicidentats, duplicidentats
m
pl
Mastologia

Ordre de mamífers de la subclasse dels placentaris, molt afins als rosegadors, que atenyen entre 12 i 75 cm de llargada, segons les espècies, de cua curta o nul·la, potes amb ungles i pelatge dens.

De marxa plantígrada, tenen les potes posteriors generalment més llargues que les anteriors, per tal de facilitar el salt. La dentadura, molt especialitzada, presenta dues incisives a la mandíbula inferior i quatre (dues al davant i dues al darrere) a la superior. No tenen ullals, i el nombre de premolars i molars és, respectivament, de tres i dues a la mandíbula superior i de dues i dues a la inferior. Les incisives són de creixement continu, i entre aquestes i les premolars hi ha un espai anomenat diastema. El règim alimentari és estrictament herbívor. El cervell és lissencèfal, l’estómac presenta compartiments i l’úter és doble. Inclou la família dels lepòrids i la dels ocotònids, repartides en 10 gèneres i 64 espècies de quasi tot el món, entre les quals hi ha els conills i les llebres.