lantani

La (simb.), lantà, lantano (es), lanthanum (en)

m
Química

Primer element de la sèrie dels lantànids, de nombre atòmic 57 i pes atòmic 138,905.

És una mescla de dos isòtops: 1 3 9La (99,911%) i 1 3 8La (0,089%). El lantani metàl·lic és blanc, es fon a 920°C i bull a 3 454°C; s’oxida en presència de l’aire i es transforma en La(OH)3; en els seus composts actua amb el nombre d’oxidació de +3. És el més bàsic dels elements de les terres rares. Hom l’aïlla dels seus minerals (la monazita i la lantanita) per cristal·lització fraccionada, per extracció amb solvents orgànics o per bescanvi iònic.