Laval

Ciutat de la província del Quebec, Canadà, situada a les illes de Mont-real i de Jesus, dividides per la Rivière des Prairies.

Actualment és un suburbi al NW de la ciutat de Mont-real, el qual ha experimentat un fort augment de població.