lectina

f
Biologia

Nom genèric d’un grup de proteïnes vegetals que presenten activitat d’anticòs en les cèl·lules animals (produeixen hemoaglutinació) però que no tenen origen immunitari.

Hom creu que en les plantes fan una funció de reconeixement per a les arrels hostes envers bacteris simbiòtics. Algunes lectines promouen la mitosi.