lent de contacte

f
Oftalmologia

Càpsula de plàstic o de vidre que hom aplica sobre la còrnia per corregir algun defecte de la visió.

Les lents de contacte substitueixen les ulleres per raons estètiques o de seguretat.