Leonardo Fibonacci

(Pisa, 1170 — ?, 1230)

Matemàtic italià, conegut també com a Leonardo de Pisa .

Féu nombrosos viatges per tota l’àrea de la Mediterrània (Síria, Egipte, Grècia, França, Sicília i el nord d’Àfrica). És conegut per la seva obra Liber Abbaci (1202), en la qual posà fi a la numeració romana i donà un ple desenvolupament a la utilització dels nombres àrabs i hindús. Estudià la successió anomenada avui de Fibonacci, i aplicà l’àlgebra als problemes geomètrics. Desenvolupà la trigonometria i féu treballs interessants sobre les equacions quadràtiques.