Lepe

Municipi de la província de Huelva, Andalusia, situat a La Tierra Llana, a l’W de la capital provincial.

S'estén fins a la desembocadura del riu Piedras. En l’economia del terme, hi tenen un major pes el sector primari: agricultura, ramaderia (bestiar de llana i boví) i, sobretot, les activitats pesqueres.