les Cases de Barbens

Caseria del municipi d’Anglesola (Urgell), al NW del cap municip, prop del terme de Barbens, on hi ha una important explotació agrària.

L’antiga masia fou, des de temps antics, possessió del monestir de Poblet, que l’explotava directament o per arrendament (els abats suenfrontaren sovint amb el batlle de Barbens i amb els senyors d’Anglesola). El monestir portà aigua del riu d’Ondara (durant la desamortització regava 174 jornals dels 231 que hi tenia). La casa, molt reformada, conserva a la façana l’escut de l’abat Guimerà, que precisament es trobava a la granja la nit del 19 de novembre de 1575, quan es produí el paorós incendi de l’església del famós monestir.pertanyent al monestir de Poblet.