Les confessions

Confessiones

Obra autobiogràfica de sant Agustí.

Escrita entre els anys 397 i 400, en llatí, amb la doble finalitat d’edificar els lectors amb la seva conversió religiosa —triomf de la gràcia divina més que fruit d’un esforç personal— i de refutar, així, tant els atacs dels seus detractors com les lloances excessives dels qui gairebé l’idolatraven. Consta de tretze llibres, els tres últims dels quals són una meditació sobre la creació i el temps, sobre el coneixement de la Trinitat a través de la Bíblia i de l’ànima. Hi ha tres traduccions catalanes de Les confessions: una de Rossend Llates (1928), una de Josep M. Llobera (1931) i una altra de Miquel Dolç (1989).