les Conques

Nucli del municipi de Llambilles (Gironès).