les Decretals

Recull de decretals fet per Ramon de Penyafort per encàrrec del papa Gregori IX el 1234.

Hom hi afegí aviat les de Bonifaci VIII (1298) i les de Climent V (1314), que, juntament amb el Decret de Gracià (s XII), formaren el nucli del Corpus Iuris Canonici, paral·lel al nucli de Justinià del Corpus Iuris Civilis.