Leucip

Λεύκιππος (el)

(Abdera?, segle V aC? — Abdera?, segle V aC?)

Filòsof grec.

La seva personalitat, com a creador de l'atomisme, i la seva existència foren negades per l’escola epicúria i, a partir del 1880, per filòlegs importants. Hom pot conjecturar, però, que Leucip fou l’autor de dos tractats — (El gran ordenament) i Sobre l’intel·lecte—, inclosos probablement en el corpus de Demòcrit, el seu deixeble o col·lega.