libido

libido (es), libido (en)
f
Psicologia

Segons Freud, impuls fonamental i força creadora de l’energia vital que brolla de l’eros i origina i dirigeix les manifestacions de l’impuls sexual, bé que no sempre correspon a l’efectiva capacitat sexual del subjecte, per tal com una exaltada libido pot acompanyar una impotència sexual.

La teoria de la libido considera el desenvolupament i les motivacions humanes com a manifestacions de l’evolució de l’impuls sexual. Oposada a l’impuls de destrucció (destrudo), la libido és condicionada per factors hormonals, psicològics i nerviosos.