lienteria

f
Patologia humana

Diarrea en la qual les deposicions contenen restes macroscòpiques d’aliments.