Linguapax

Organització no governamental que té com a objectiu contribuir a preservar i promoure la diversitat lingüística arreu del món.

Presta una especial atenció a les llengües minoritàries i més vulnerables. Considera la diversitat lingüística com un factor de pau i de comprensió i enriquiment interculturals.

Les seves activitats es desenvolupen en tres àmbits: assessorament als governs estatals o subestatals, la participació en projectes de revitalització i normalització dirigits a les comunitats lingüístiques minoritàries, i l’elaboració de materials didàctics que difonen els valors de la diversitat lingüística i cultural.

Promou els intercanvis i la cooperació amb altres organitzacions i institucions amb finalitats i projectes similars, i elabora informes sobre la situació de les llengües particulars i sobre la diversitat lingüística a escala global.

Fundada l’any 2001 i amb seu a Barcelona, el 2003 creà a Tòquio la primera delegació internacional. Actualment, la xarxa internacional Linguapax, oficial des del 2006, consta de set delegacions regionals: Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina, Amèrica del Nord i Pacífic.

Té l’origen en el projecte del mateix nom impulsat per la UNESCO l’any 1987 en una trobada de lingüistes i professors a Kíev sobre pau i llengües, i rebé l’impuls decisiu d’UNESCOCAT. Entre els fundadors cal esmentar Fèlix Martí, Miquel Siguan i Isidor Marí. El consell assessor, de vint-i-cinc membres, té com a presidenta d’honor l’expresidenta d’Islàndia Vigdís Finnbogadóttir.

Des del 2002 concedeix els premis Linguapax a persones que s’han destacat per la tasca a favor de la diversitat lingüística i del diàleg interlingüístic.