L’Instant

Revista literària d’avantguarda, mensual, en català i francès, fundada a París per J. Pérez-Jorba pel juliol del 1918.

Publicà vuit números i fou traslladada a Barcelona, on en sortiren cinc números més. En la segona etapa, amb Millàs-Raurell com a redactor en cap, publicà texts de Salvat-Papasseit, Tristan Tzara i Marc Stéphane, entre altres.