líquens

liquen (es), lichen (en)
m
pl
Micologia

Líquens

© Xevi Varela

Grup —o, sistemàticament, classe— d’organismes vegetals de natura doble, constituïts per cèl·lules d’una alga enllaçades per les hifes d’un fong.

La liquenització, és a dir, l’establiment de simbiosis estables entre certes espècies de fongs i d’algues, degué produir-se en repetides ocasions des d’abans del Terciari, i, per via d’un llarg procés d’evolució conjunta, conduí als líquens actuals, que funcionen com un tot, amb trets fisiològics molt peculiars. Ambdós components són tan especialitzats, que rarament —només en el cas de l’alga— poden menar vida independent. La majoria dels fongs liquenitzats són ascomicets (discomicets i pirenomicets), però també existeixen alguns líquens, sobretot tropicals, amb fong basidiomicet. Les algues són sobretot clorofícies (Trebouxia, Trentepohlia) i cianofícies (Nostoc).

L’aparell vegetatiu, el tal·lus, pot ésser crostós, esquamós, laminar o fruticulós. La majoria dels tal·lus tenen una estructura estratificada, amb una capa cortical o dues i una medul·la. L’alga rep del fong sals minerals dissoltes, i el fong copsa de l’alga substàncies orgàniques, de les quals s’alimenta. L’èxit evolutiu dels líquens va lligat amb llur activitat en relació amb l’aigua, la qual, procedent del substrat, de la pluja, de la rosada i fins i tot de l’aire molt humit, és captada passivament per tot el tal·lus, que entra, així, en activitat. Quan l’ambient s’asseca, el liquen cedeix fàcilment l’aigua, i, un cop sec, atura gairebé totalment la seva activitat i adquireix una gran resistència als extrems de temperatura, a la deshidratació i a la il·luminació. Això comporta, tanmateix, una gran lentitud en el creixement; així i tot, però, els líquens resulten eficaços colonitzadors de superfícies rocalloses, troncs d’arbres, sòls pobres, etc, des de les regions polars fins a l’equador.

Líquens

© Xevi Varela

Hom en coneix actualment més de 15 000 espècies. La multiplicació dels líquens té lloc per fragments de tal·lus, per propàguls especialitzats (soredis i isidis) i per espores produïdes en apotecis o peritecis, que han de germinar a la vora d’algues adequades. Els líquens sintetitzen nombroses substàncies exclusives. Alguns àcids liquènics tenen interès en tintoreria (orxella) o en farmàcia (àcid úsnic), per llurs propietats bacteriostàtiques. La molsa d’Islàndia o liquen negre (Cetraria islandica) conté polisacàrids emprats en farmàcia i com a aliment.

Principals famílies i gèneres de líquens

classe dels ascolíquens
subclasse dels pirenolíquens pirenocarpals verrucariàcies Verrucaria*
Thelidium
pirenocarpals dermatocarpàcies Dermatocarpon
pirenulàcies Porina
artopirenials artopireniàcies Arthopyrenis
subclasse dels discolíquens grup de les coniocàrpides caliacials caliàcies Calicium
cifeliàcies Cyphelium
esferoforàcies Sphaerophorus
grup de les grafidiocàrpides grafidals artoniàcies Arthonia
grafudàcies Graphis
Opegrapha*
dirinàcies Dirina
roccel·làcies Roccella
grup de les ciclocàrpides telotrmatals diplosquistàcies Diploschistes*
cianofilals liquinàcies Lichina
col·lematàcies Collema*
heppiàcies Peltula
estictàcies Lobaria
peltigeràcies Peltigera
lecideals lecideàcies Lecidea*
Toninia
Rhizocarpon
cladoniàcies Cladonia
umbilicariàcies Umbilicaria
acarosporals acarosporàcies Acarospora*
lecanorals pertusariàcies Pertusaria*
leconariàcies Ochrolechia
Lecanora*
Squamarina
candelariàcies Candelariella
parmeliàcies Parmelia*
Cetraria
usneàcies Ramalina*
Usnea
caloplacals caloplacàcies Fulegnsia*
Caloplaca*
Xanthoria*
buel·liàcies Buellia*
Rinodina
Physcia
classe dels basidiolíquens Cora
Coriscium
* els gèneres marcats amb asteric són especialmemt ben representats a la flora dels Països Catalans