litiasi

litiasis (es), lithiasis (en)
f

Formació de càlculs en les vies excretores de certs òrgans o glàndules.

Entre les litiasis més importants cal esmentar la renal (que pot donar lloc al còlic nefrític), la biliar (que pot donar lloc al còlic hepàtic) i la salival.