litre

l (símb.)
L (símb.)
litro (es)
litre (en)
m
Física

Unitat de volum que equival a 1 dm3.

El seu símbol és l o L.