llapis

llapidera
m

Petit tros de certs minerals suaus i greixosos al tacte, emprat per a dibuixar o escriure.