Llarvén

Llarvent

Poble del municipi de Sort (Pallars Sobirà) —del d’Enviny fins el 1970—, a l’esquerra del barranc de Montardit, al SW del cap del municipi.

L’església (Santa Coloma) depèn de la de Montardit.