Llàtzer

(?, ? — ?, ?)

Jesucrist fa aixecar-se Llàtzer en presència de les seves dues germanes (miniatura del mestre Alexander, 1430)

Koninklijke Bibliotheek

Personatge evangèlic.

Germà de Marta i Maria i amic de Jesús, fou ressuscitat per aquest, segons l’evangeli de Joan. La seva festa se celebra el 17 de desembre.