Lledó d’Algars

Lledó (es)

Municipi del Matarranya, estès a la riba esquerra del riu d’Algars, que en forma el límit oriental, davant el d’Horta de Sant Joan.

La zona forestal (pinedes principalment) ocupa unes 500 ha. El regadiu es limita a unes 17 ha (hortalisses i llegums), que aprofiten l’aigua del riu. Al secà hom conrea oliveres (440 ha), vinya (160 ha), ametllers (100 ha) i cereals (100 ha). Les activitats industrials es limiten a les derivades de l’agricultura. Hi ha emigració, especialment cap a Barcelona. El poble (271 h agl [1981]; 460 m alt) és prop del riu. L’església parroquial és dedicada a sant Jaume. Al SW del poble hi ha l’ermita de Santa Rosa.