llegir

tr

Adquirir coneixença del contingut (d’un escrit) per la lectura.