llei de Buys Ballot

f
Meteorologia

Llei meteorològica empírica formulada per Buys Ballot el 1857.

Estableix que a l’hemisferi nord els vents segueixen aproximadament la direcció de les línies isòbares, deixant a la dreta les pressions altes, i que aquestes presenten sempre una petita component cap a les pressions baixes. És una conseqüència de la força de Coriolis (acceleració de Coriolis), i, per tant, a l’hemisferi sud hom observa el fenomen invers.