llei de Hardy-Weinberg

f
Biologia

Llei que determina la proporció de caràcters mendelians dominants i recessius que es transmeten en el si d’una població.

Constituí el primer plantejament matemàtic rigorós d’una genètica de les poblacions.