llei de les proporcions definides

f
Química

Una de les lleis ponderals de la química, segons la qual dos o més elements que es combinen per formar un compost ho fan sempre en la mateixa proporció.