llei de les proporcions múltiples

f
Química

Una de les lleis ponderals de la química que estableix que quan dos elements es combinen per formar més d’un compost, els pesos d’un dels elements que es combinen amb el mateix pes de l’altre estan en la relació de nombres enters simples.