Llei del cinema de Catalunya

Llei aprovada pel Parlament de Catalunya el trenta de juny de 2010 que regula la producció i l’exhibició cinematogràfiques i dóna suport a la indústria del sector a Catalunya.

L’elaboració i l’aprovació de la Llei fou motivada, també, per la voluntat de subsanar la molt minsa oferta de pel·lícules en versió catalana, i aconseguir-ne la paritat amb les versions en castellà. És previst que la disposició entri en vigor l’u de gener de 2011, amb una implantació gradual que ha de concloure l’any 2018 per tal de possibilitar-ne l’adaptació a les empreses distribuïdores.

En compliment amb la llei, la meitat de les còpies de les pel·lícules estrenades a Catalunya han d’estar doblades o subtitulades en català. Hom n'exceptua les versions originals en una de les dues llengües, i aquelles pel·lícules amb menys de setze còpies estrenades. Hom preveu un règim sancionador a través de multes de quantia variable segons el grau d’incompliment.

La llei, que tenia en contra sobretot exhibidors i distribuïdors, fou aprovada amb els vots favorables del govern PSC-ERC-ICV i CiU (117) i en contra de PP i Ciutadans (17).

A més de l’aspecte lingüístic, altres punts destacables de la nova llei són la creació d’una xarxa concertada de pantalles per programar cinema català o en versió original subtitulada i d’un fons de foment a la producció, a la distribució independent, a l’exhibició i a la competivitat empresarial. Contemplava també ajudes a les sales per a l’adaptació al format digital.