llei d’Ohm

f
Electrònica i informàtica

Llei fonamental del corrent elèctric que expressa la relació existent entre la resistència R d’un conductor, la intensitat I que hi circula i la diferència de potencial V aplicada a través del conductor.

La relació és I = V/R, o sia V = RI.